Återigen får vi rapporter om det krisartade ekonomiska läget för socialnämnden. För två år sedan skulle man lösa problemen med en hastigt påkommen omorganisation som skulle lösa problemen och spara 20 milj. Moderaterna protesterade mot den hastigt genomförda och dåligt förankrade omorganisationen. ”Tyvärr visade det sig att vi fått rätt på alla punkter i vår kritik” säger oppositionsrådet Åsa Möller, ”det enda som uppnåtts är missnöjda medarbetare och en chefsflykt från förvaltningen. Vi vet också att de förväntade besparingarna uteblivit. Det är nu hög tid att sätta socialnämnden under tvångsförvaltning så att vård och omsorg inte utarmas totalt.”

Socialnämnden har idag ett förväntat underskott på 40 milj. år 2003, detta kommer att drabba de svaga grupperna i samhället och den hårdast utsatta personalen. För några år sedan krävde moderaterna att socialnämnden skulle sättas under förvaltning eftersom majoriteten i socialnämnden var oförmögen att genomföra nödvändiga åtgärder.

Det gjordes då en genomgång av verksamheterna och budgeten reglerades efter de behov som beräknades. Genomlysningen gjordes av kommunstyrelsen i samarbete med socialförvaltningen och alla sade sig vara nöjda med beräkningarna. Trots de tillskott som gjorts de senaste åren visar socialnämnden upp stora underskott varje år.

”Att som socialdemokraterna ta till panikåtgärder som dåligt genomförda omorganisationer, tillfälliga anställningsstopp och minskad fortbildning visar på den oförmåga att fatta beslut och den brist på långsiktighet som finns hos majoriteten”, säger Åsa Möller och fortsätter, ”det är nu dags att sätta socialnämnden under tvångsförvaltning så att våra gamla och omsorgen inte blir lidande. Vi kan inte från oppositionen acceptera att den sociala sektorn utarmas och hela kommunens ekonomi hotas” avslutar Åsa Möller.