I januari 2004 lämnade Mikael Gäfvert in en motion om kravet på att utvärdera den samlade effekten av maxtaxan i Sundsvalls kommun. Efter behandling i Barn- och utbildningsnämnden under våren och kommunstyrelsen under hösten föreslås nu kommunfullmäktige att bifalla motionen.

- En seger för förnuftet säger Mikael Gäfvert, kommunfullmäktigeledamot för Moderatearna. Det är sällan att en motion som kommer från oppositionen behandlas så välvilligt som motionen om "Maxtaxan". Möjligen är detta en trendbrott från majoritetens sida eller så har socialdemokraterna insett följderna av att de införde maxtaxan i Sundsvalls kommun avslutar Mikael Gäfvert.