Socialdemokraterna talar med kluven tunga när de lokalt i Sundsvall talar sig varma för nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundsvall, samtidigt som man genom sina Västernorrländska riksdagsledamöter motarbetar detta projekt genom att stödja 22 miljarderssatsningen på en Norrbottniabana. Detta säger idag riksdagsledamot Bertil Kjellberg.

– En nedgrävning av järnvägen är ett måste för att Sundsvall skall få en acceptabel stadsmiljö både ur trivsel, trafik och trygghetssynpunkt. En satsning på Norrbotniabanan till en kostnad av 22 miljarder omöjliggör nödvändiga satsningar i övriga Sverige så som en upprustning av Ådalsbanan och Ostkustbanan säger Bertil Kjellberg.

– I mitt tycke talar socialdemokraterna med kluven tunga när de lokalt i Sundsvall talar sig varma för nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundsvall, samtidigt som man genom sina Västernorrländska riksdagsledamöter motarbetar detta projekt genom att stödja 22- miljarderssatsningen på en Norrbottniabana fortsätter Kjellberg.

– Sundsvalls socialdemokratiska kommunledning med Ewa Back i spetsen har fullkomligt misslyckats med sitt uppdrag att övertyga sin egen länsstyrelse för detta projekt. Om man inte ens klarar av detta hur skall man då lyckas övertyga riksdag och regering? Frågan är om man ens har lyckats övertyga sina egna partikamrater i denna fråga säger Kjellberg.
– Kanske vore det för Sundsvalls bästa dags att göra som i idrottssammanhang och förstärka laget genom att värva VU ledamoten i Socialdemokraterna Elwy Söderström från Örnsköldsvik som kampanjgeneral i denna fråga, hon verkar ju veta hur man gör säger Kjellberg. – Det är nu dags att höja tonläget i debatten och undersöka alla lagliga möjligheter för att förhindra en omfattande tågtrafik genom Sundsvall ovan jord. Banverkets förslag till nedgrävning av gatorna under järnvägen måste stoppas till varje pris avslutar Kjellberg.