Det är nu dags att politiker, näringsliv och även landshövdingen på allvar tar tag i viktiga frågor för Sundsvalls framtid. Det sista exemplet på att en kraftsamling behövs är Kubals besked om eventuell nedläggning. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Om Kubal läggs ner innebär det i framtiden stora påfrestningar för Sundsvall som kommun. Tyvärr är detta bara ett exempel på att kommunledningen med Ewa Back i spetsen inte klarar av att själv föra Sundsvalls talan på riksnivå säger Sjödin.

– Jag inbjuder därför Sundsvalls socialdemokratiska kommunledning till samtal för att hjälpa till och få fram ett samråd och en riktig kraftsamling för Sundsvalls framtid. Det som måste upp till diskussion är allt ifrån hur vi skall få fram ekonomiska resurser till våra viktiga infrastruktursatsningar som E4 Syd, järnvägens lösning genom centrala Sundsvall och även det nyss uppskjutna E14 projektet till hur vi kan få lång-siktigt bra villkor för vår lokala basindustri fortsätter Sjödin.

– Vi kan inte stillatigande se på när regeringen av någon outgrundlig anledning konsekvent missgynnar Sundsvall i fråga efter fråga. Därför tror jag det vore bra om politiker, näringsliv tillsammans med landshövdingen och framförallt kommuninvånarna på alla sätt samarbetar för att lösa dessa frågor fortsätter Sjödin. ¬

– Det viktiga nu är att vi samarbetar för Sundsvalls framtid och i dessa frågor lägger partikäbblet åt sidan för att nå ett resultat som är bra för Sundsvall avslutar Sjödin.