”Sundsvalls medborgare skall inte betala för regeringens misslyckade politik” säger Åsa Möller moderat oppositionsråd, ” E4-an är en nationell angelägenhet och skall inte bekostas lokalt, likaså är behovet av en järnvägstunnel genom Sundsvall resultatet av socialdemokraternas frieri med miljöpartiet.”

Återigen har den nödvändiga ombyggnaden av E4-an genom Sundsvall försenats och vid gårdagens besök av ansvarig minister Ulrika Messing framförde hon tankar på finansiering genom vägavgifter.

”Att som Ulrika Messing och riksdagsman Hans Stenberg föra fram tankar på finansiering via vägavgifter är inte bara orätt mot Sundsvallsborna utan det kommer med stor sannolikhet att medföra att det miljövinster man räknar med för de centrala delarna av Sundsvall kommer att motverkas. Bilisterna kommer med stor sannolikhet att välja gamla E4-an för att slippa kostnaderna och krånglet vid betalningsplatserna.” fortsätter Åsa Möller ”Om inte Banverket och regeringen löser problemen med Ådalsbanan och genomfarten genom Sundsvall innan Botniabanan tas i bruk är det snudd på skandal.

Järnvägens genomfart i Sundsvall är det största miljöhotet vi står inför och jag anser inte Sundsvallsborna ska betala priset för en dåligt genomförd politik från socialdemokraterna. Sundsvallsborna bidrar till den gemensamma finansieringen genom vägskatt, bensinskatt och statsskatt. Våra medborgare ska inte behöva betala en gång till” avslutar Åsa Möller.