Att strukturfondsdelegationen idag sagt ja till att bevilja EU pengar till scenhusbygget i Sunds-vall är ett svek mot folkopinionen. Att socialdemokraterna med Margareta Johansson i spetsen lyckats baxa detta projekt i hamn kommer på sikt att innebära att Sundsvalls skattebetalare får stå för notan. Detta säger idag Magnus Sjödin (m) oppositionsråd i Sundsvall.

– Att man lyckas finansiera själva huset är väl en sak med kostnaderna kommer att stiga när man skall fylla kåken med verksamhet. Detta projekt kommer på sikt att innebära att Sundsvalls skattebetalare får stå för notan säger Sjödin.

– Att som socialdemokraterna nu gjort i detta projekt fullkomligt strunta i folket och bara köra på vi-sar på en maktfullkomlighet och arrogans mot medborgarna som jag tycker är beklämmande att se fortsätter Sjödin.

– Jag tror att många av Sundsvalls kommuninvånare har svårt att se logiken i att man nu bygger detta samtidigt som man talar om att lägga ner skolor i kommunen och det kommer larmrapporter om att vi inte tar hand om våra äldre på rätt sätt. Ewa Back och co tar ett mycket stort ansvar på sina axlar när det lyckats baxa detta ända hit avslutar Sjödin.