Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde informerades ledamöterna om läget i scenhus-frågan. Där framkom det att det kan bli dyrare för kommunen än vad som tidigare varit känt med det nya upplägg tillsammans med Skanska som godkändes av strukturfondsdelegationen i början av december. ” Det är anmärkningsvärt att kommunens högsta beslutande organ bara informeras om en sådan sak när man i dag inte vet hur mycket dyrare det blir. Jag anser att det nya upp-lägget som skickades till strukturfondsdelegationen naturligtvis skulle ha varit uppe på bordet för diskussion innan det skickades iväg då förutsättningarna i ärendet har förändrats”. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att majoriteten inte tar upp en sådan sak till diskussion i något poli-tiskt forum när det tydligen kommer att innebära fördyringar jämfört med tidigare fattade beslut. Rent naturligt är det så att om det sker förändringar som innebär ändrade förutsättningar så skall det upp för ny diskussion säger Sjödin.

– Oavsett om det rör sig om marginella eller stora ekonomiska förändringar så är det viktigt att kommunstyrelse och fullmäktige får vara med och tycka till om sådana förändringar. Speciellt när det rör sig om en så pass stor och viktigt fråga som scenhuset blivit fortsätter Sjödin.

– Som det är nu så verkar ingen veta hur mycket dyrare detta kommer att bli för kommunen. Rör det sig om 100 000 kr, 500 000 kr eller några miljoner dyrare? Och den viktigaste frågan är vem eller vilka har fattat detta beslut om ändrade .