I dagens Dagblad kan man läsa två artiklar som handlar om Sundsvalls infrastruktur i form av vägar. Den ena handlar om E4 Syd och den andra om Birstaområdet. Bägge dessa artiklar visar med all önskvärd tydlighet att den politiska ledningen i kommunen totalt har misslyckats med att frigöra resurser för att långsiktigt lösa kommunens infrastrukturproblem. I stället för att på allvar ta tag i problemen lägger man ut dimridåer så att det skall se ut som man agerar. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd när han tagit del av tidningens uppgifter.

– Att skriva brev till infrastrukturministern är bara ett spel för galleriet för att dölja att socialdemokratin i länet under en lång rad av år misslyckats med att få regeringen att lyssna på våra synpunkter säger Sjödin. – Dessutom klingar det falskt när socialdemokraterna i kommunen sänder väldigt konstiga signaler till regeringen när man ena gången säger sig vara nöjd med de småsmulor som Sundsvall tilldelats för att lösa järnvägens dragning genom centrala Sundsvall. Varför skall regeringen lyssna på våra krav när det gäller E4 när man lägger sig platt när det gäller järnvägen fortsätter Sjödin.

– Även när det gäller Birstaområdet har kommunledningen och stadsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Andersson tydligen kapitalt misslyckats. Det måste vara något fel om staten och kommunen måste lita på att det privata näringslivet skall gå in och stötta för att satsningar skall komma till stånd. Det visar på – ett i mitt tycke - klar brist i planeringen hos både kommun och Vägverk säger Sjödin.

– Naturligtvis är det mycket viktigt och glädjande att IKEA satsar så att Birstaområdet utvecklas. Men ur tillväxt synpunkt är det inte bra att kommunen sänder signaler till näringslivet att det är dom som måste ta ansvar för att infrastrukturen skall fungera. Skall Sundsvall bli en tillväxtkommun har politikerna som uppgift att se till att näringslivet har bra förutsättningar att satsa i Sundsvall. Där är infrastrukturen väldigt viktig så på sikt håller det inte att agera på detta sätt avslutar Sjödin.