Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har enats om att ett äventyrsbad skall byggas. Jag har hela tiden varit positiv till detta projekt och jag anser att det är ett klokt beslut som kommer att innebära ett lyft för Sundsvall. Detta säger idag Magnus Sjödin (m) oppositionsråd när han hört om förslaget.

- Vi har redan påbörjat en diskussion om detta i partiet och dessutom kommer vi att ta upp frågan nu på måndag i gruppen för att få information om den slutgiltiga kalkylen. Men de personer jag talat med i partiet är positiva till idén så jag utgår från att moderaterna kommer att stödja förslaget. Jag ser det som ett sätt att öka Sundsvalls attraktionskraft säger Sjödin

- Jag ser detta projekt som mycket viktigare för Sundsvall än scenhuset. Skillnaden mellan projekten är att detta vänder sig till en betydligt större del av befolkningen och visar att vi tänker på våra barn och ungdomar fortsätter Sjödin

- Sedan vet vi också att det redan idag kostar stora summor att driva sporthallen som den är och jag tror och hoppas detta kan vara ett sätt att kanske minska förlusterna totalt sett för kommunen. Det dock naturligtvis väldigt viktigt att kalkylerna håller och att detta inte kostar skattebetalarna mer än vad sporthallen gör idag avslutar Sjödin.