Med de brister som finns i planeringen för scenhuset måste projektet läggas på is tills vi har hela bilden klar för oss. Att inte ens veta hur stora driftskostnaderna blir visar på en arrogans och mot medborgarna då det är deras pengar som man leker med. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Det finns fortfarande för många frågetecken som måste rätas ut innan kommunen kan gå vidare med detta bygge. Det är idag oklart med driftskostnaderna för huset, ingen vet idag heller hur mycket dyrare det nya upplägget med Skanska blir samt att detaljplanen måste ses över innan huset börjar byggas säger Sjödin.

– Det är anmärkningsvärt hur lättsinnigt majoritetspartierna handhar hela detta ärende. Ett grundkrav måste vara att man innan man tar beslut har hela bilden klar för sig när det rör sig om en mångmiljon investering fortsätter Sjödin.

– Att inte ens veta hur stora driftskostnaderna blir visar på en arrogans och mot medborgarna då det är deras pengar som man leker med. Margareta Johansson måste stiga fram och lägga korten på bordet, för hon som ansvarig politiker bör väl ha helhetssynen för projektet säger Sjödin.

– Jag uppfattar den nuvarande situationen i scenhusprojeket som väldigt förvirrad och kaotisk. För att bringa klarhet i alla frågetecken finns det inget annat att göra än att lägga hela projektet på is tills bilden klarnar avslutar Sjödin.