På Moderaternas och Folkpartiets initiativ har en samlad opposition enats om ett gemensamt förslag till vision för NAVI, nämnden för arbetsmarknad vuxenutbildning och integration. Mikael Gäfvert, moderaternas oppositionsledare i NAVI anser att detta är ett viktigt steg för gemensam plattform inför valet 2006.

På Moderaternas och Folkpartiets initiativ har en samlad opposition enats om ett gemensamt förslag till vision för NAVI, nämnden för arbetsmarknad vuxenutbildning och integration. Mikael Gäfvert, moderaternas oppositionsledare i NAVI anser att detta är ett viktigt steg för gemensam plattform inför valet 2006.

Visionen visar att oppositionen ser en effektiviserad organisation med stor flexibilitet som använder resurserna maximalt för att hjälpa de som vill ut på arbetsmarknaden. Med den gemensamma visionen för NAVI konstaterar vi gemensamt att kommunen inte kan ta över statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken, utan bara vara ett komplement till de nationella insatserna avslutar Mikael Gäfvert.