Vid gårdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden stod det klart att majoritetspartierna S + V tänker gena över den demokratiska processen och bevilja start av scenhusbygget via bygglov istället för som brukligt är genomföra en detaljplaneprövning. Stadsbyggnadsnämndens ord-förande borde skämmas då han på detta sätt smiter undan från sitt ansvar bara för att partipiskan viner. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Det är anmärkningsvärt att majoriteten i stadsbyggnadsnämnden inte reagerar i detta ärende. Tydligen är det så att den politiska integriteten hos ordförande Lennart Andersson (s) och hans partikamrater i nämnden totalt saknas. Stadsbyggnadsnämndens ordförande borde skämmas då han på detta sätt smiter undan från sitt ansvar bara för att partipiskan viner säger Sjödin.

– Dessutom håller det inte att gömma sig bakom argumentet att det är en tight tidsplan. Sundsvall stadskärna är unik och vi kan inte hantera denna på detta lättvindiga sätt. Här har stadsbyggnadsnämnden ett ansvar som de nu struntar i. Det kan inte vara vettigt att kommunen tänker smälla upp ett plåt- och glas schabrak i denna unika miljö på samma sätt som om jag ska bygga ett garage säger Sjödin.

– Deras argumentation klingar dessutom falsk då vi i media idag kan läsa att Norrportens planer på ett eventuellt glashus vid torget måste detaljplaneprövas. Nämnas kan även att då Brittas restaurang - som ligger mittemot den plats där scenhuset planeras – skulle byggas krävdes det en ändring av detaljplanen. Vad är skillnaden? fortsätter Sjödin.

– Att som i detta fall luta sig mot en detaljplan från 1889 ger ett löjeväckande skimmer över hela hanteringen av detta ärende. Detta visar på en maktfullkomlighet och en arrogans mot medborgarna när man gör på detta sätt. Detta är inget annat än ett försök att slippa debatt i ett projekt som socialdemokratin genomför mot folkviljan. Och att Lennart Andersson, den politiker som har ansvar för stadsmiljöns utformning deltar i detta tjuv och rackarspel är bara att beklaga avslutar Sjödin.