I media kan man idag läsa att förskollärare reagerar och undrar vad det blev av löftet om mer personal på förskolorna. Denna reaktion bekräftar mina misstanker och förstärker de signaler jag fått från personal inom förskolan att ingenting har hänt i denna fråga. Som jag ser det så smiter Barn- och utbildningsnämnden ordförande Leif Nilsson (s) från sitt politiska ansvar. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– För det första visar det på en nonchalans mot personalen när Leif Nilsson tydligen inte ens bemödat sig med att svara på personalens frågor. Sedan är det också så att han har det yttersta ansvaret att se till att de löften som utlovas också fullföljs. Det håller inte att som politiker på detta sätt ducka för de problem som finns inom förskolan och bara peka på att man skjutit till resurser säger Sjödin.

– Att dessutom Leif Nilsson har en annan syn på verkligheten än sina tjänstemän är oroande. Att kommunen tydligen inte vet om pengarna har kommit eller inte, eller om det används på rätt sätt sänder inga bra signaler ut i organisationen fortsätter Sjödin.

– Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att det måste vara en väldigt tungrodd organisation om pengar som avsätts för att öka personaltätheten inte kommer personalen och barnen tillgodo. Jag ser detta som ytterligare ett tecken på att personalen ute på våra förskolor måste få mer att säga till om och större möjligheter att påverka sin vardag. Det är ju trots allt de som har kompetensen inom sitt område fortsätter Sjödin.

– Denna reaktion som vi kan läsa om idag bekräftar mina misstankar och förstärker de signaler jag fått från personal inom förskolan att ingenting har hänt i denna fråga. Och jag håller med personalen om att politikerna måste vakna upp ur sin dvala och lämna sammanträdesrummen och arbeta i kommunens olika verksamheter. Sedan länge har jag t ex inbokat att jag ska arbeta en heldag på ett dagis nästa onsdag avslutar Sjödin.