– Det vore bedrövligt om vi skulle gå miste om Lillgården. För oss har den ett stort kulturhistoriskt värde och ska inte rivas bara för att bana väg för ett pretentiöst nybygge. Det säger Magnus Sjödin (m) oppositionsråd i Sundsvall.

– Att bygga en kulturupplevelse som samtidigt förstör ett av våra kulturarv ser jag ingen vinning med. Det måste finnas andra lösningar för Lillgården Jag kan inte godta att Lillgården inte går att flytta, bevaras eller integreras i de planer som socialdemokraterna har för området säger Magnus Sjödin.

– Det vore sorgligt om stadsbyggnadsnämnden med ett penndrag avlövar Sundsvall ett i Sverige unikt kulturarv. Här ser vi åter bristerna i planeringen av hela projektet. Man kan inte som i hanteringen av detta sätta igång något och hoppas på att det löser sig under vägen fortsätter Sjödin.