Julen är en högtid som de flesta av oss ser fram emot, vi får möjlighet att umgås med våra familjer och vi får en stunds avkoppling från vår stressade vardag. För alltför många kvinnor och barn är det en tid av skräck och oro som väntar. Julhelgen är den absolut värsta helg vad gäller misshandel av kvinnor.

- Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna, här begås den största delen av våldet mot kvinnor.

- Var tjugonde minut misshandlas en kvinna av en närstående man. - Var tionde dag dödas en kvinna av en närstående man.

- På tio år har sexualbrotten mot kvinnor ökat med 80 procent. - Nästan all kvinnomisshandel begås av nyktra män som med beräkning utövar ett makt- och kontrollbehov. Vi som privatpersoner, politiker, myndighetspersoner har alla en skyldighet att medverka till att ge en tydlig signal att våld mot kvinnor inte accepteras. Våld mot kvinnor är ett samhälleligt problem, inte en privatsak. Även de barn som lever i familjer där mamma blir misshandlad måste uppmärksammas, deras situation måste ges mycket större uppmärksamhet. Barn som blir vittne till våld i familjen är brottsoffer. Många gånger är de själva utsatta för våld.
Barn i dessa familjer glöms ofta bort i familjer där det förekommer misshandel, trots att de har rätt att få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Regeringens kvinnofridspaket som trädde i kraft den 1 juli i år var välkommet och det är bra, men inte tillräckligt bra. Fler kraftfulla åtgärder måste till. Vi moderater föreslår bl a följande: - Ett samhälle där alla har samma värde oavsett kön.

- Kvinnor och barn skall ha rätt till stödperson - Barnens situation måste särskilt uppmärksammas - Brottslingens frihet måste inskränkas, inte offrets. - Straffen bör skärpas för att bidra till ökad trygghet till de kvinnor so lever under ständiga hot.

- Kvinnor och barn måste ges ett bättre skydd av rättssamhället än vad de har idag.
 
Eva Lohman (m)