Nu börjar notan för scenhusprojeket att stiga precis som vi moderater befarat. Med anledning av de miljöföroreningar som hittas på tomten där scenhuset planeras måste scenhusprojektet stop-pas. En grundlig genomgång måste göras så att kommunen vet hur mycket dyrare detta projekt blir för skattebetalarna. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Vi moderater har tidigare i en motion begärt att hela projektet skall läggas på is och genomlysas. Detta krav aktualiseras i än högre grad nu när marken tydligen måste saneras från miljöfarliga ämnen säger Sjödin.

– Tyvärr börjar nu notan att stiga för scenhuset, något som vi moderater varnat för hela tiden. Som jag ser det kommer nu projektet att bli så försenat och fördyrat att det krävs att hela projektet omprövas på högsta politiska nivå fortsätter Sjödin.

– Dessutom ser jag det som orimligt att slutdatumet 2007-06-30 för projektet kommer att hålla. Och om inte projektet är klart till dess fryser EU medlen inne. Och försvinner dessa pengar faller hela projektet säger Sjödin.