I dagens rapport från Svenskt Näringsliv om kommunernas företagsklimat kan vi återigen se hur Sundsvall faller i rankingen bland Sveriges kommuner. Sundsvall ligger nu på en 206:e plats av 290. Kommunen måste börja ta siffrorna på allvar och öppna upp möjligheterna för våra företagare att utvecklas här i Sundsvall säger Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Sundsvalls kommun har fallit ofattbara 119 platser sedan 2003. Vilket visar på att kommunen inte tar vårt företagsklimat och näringsliv på allvar. Jämförelsevis så har Örnsköldsvik stigit till plats 118 på listan. Kommunen måste nu ta ett krafttag för att underlätta för företagen att utvecklas även här i Sundsvall. Med det menar jag att vi måste fokusera på att ta bort onödig byråkrat och vara en katalysator för investeringar säger Sjödin.

– I dagsläget verkar det som om kommunen fokuserare på fel saker då det gäller företagandet i kommunen. Jag undrar om de har en aning vad en entreprenör verkligen vill ha hjälp med eller vilken service dom efterfrågar? Jag tycker att kommunen måste se över vad som verkligen efterfrågas och inte vad kommunen själv tror att företagen vill ha hjälp med säger Sjödin.

– Jag uppmanar kommunen att tillsammans med representanter från näringslivet, företagslotsen och andra näringslivsprojekt sätta sig ner och gå igenom hur företagarna ser på sin situation här i Sundsvall. En verklighetsförankring krävs från kommunens sida så att Sundsvalls företagare kan ta del av vad som rätteligen är deras. Nämligen rätten att växa, att anställa och att kunna återinvestera utan krångel och onödig byråkrati säger Sjödin.

– Jag anser att kommunen borde vara en katalysator istället för en bromskloss. Det kan göras genom att fokusera på service till företagen, ser till att frågor bearbetas snabb och att inga onödiga hinder läggs ut för företagare. Det ska vara lätt och värt mödan att vara företagare i Sundsvall säger Sjödin.

– För att vi i framtiden ska klara av att få resurser för skola, vård och omsorg måste kommunledningen sluta prata om ett bra företagsklimat och istället se till at vi verkligen får det. Det måste bli mindre snack och mer verkstad avslutar Sjödin.