Nu har Allians för Sundsvall presenterat sin gemensamma budget där man konstaterar att Sundsvall kommun behöver bl. a. en budget som satsar på äldre och barn. Man menar att den vänstermajoritet som styr saknar visioner och ledarskap.

Ena dagen tas beslut om att stänga äldreboenden, nästa dag tas beslut om att bygga Scenhus! Så kan det inte fortsätta. Sundsvall behöver en politisk ledning som både kan ge en ekonomisk stabilitet och som kan göra tydliga politiska prioriteringar. Alliansens budget innehåller två angelägna satsningar. Genom att satsa nya pengar, genom tydliga prioriteringar mellan verksamheter och genom återhållsamhet inom vissa områden kan Aliansen göra tydliga förstärkningar inom två av kommunens absolut viktigaste områden: Barn- och ungdoms (+ 16 miljoner kronor) Äldreomsorg (+ 19 miljoner kronor)