Idag har förslaget till ny skoldirektör presenterats. Mycket förvånande är det Christine Strömberg som föreslås av rekryteringsgruppen. Utnämningen visar med all önskvärd tydlighet att den poli-tiska ledningen i kommunen har klara brister. Detta säger idag Magnus Sjödin, oppositionsråd för moderaterna när han tagit del av informationen

– Ingen har under de senaste åren kunnat undgå att se ledningen i kultur och fritidsnämnden figurerat i media för diverse strul och uppenbara brister i ledningen. Bristerna är både politiska men även av tjänstemanna art säger Sjödin.

– Därför är det förvånande att man nu förordar en från många håll starkt ifrågasatt chef. Den politiska majoriteten borde vara mer insiktsfull i sina utnämningar. Saken blir inte bättre när det rör sig om ett av kommunens viktigaste områden nämligen skolan. Där behövs det ordning och reda och ett starkt ledarskap fortsätter Sjödin.

– Jag kan inte tolka detta besked som något annat än ett fattigdomsbevis när vi måste ”recycla” förvaltningschefer på detta sätt. Efter allt strul som varit inom kultur- och fritidsnämnden sänder det konstiga signaler att en person som i högsta grad varit oförmögen att se om sitt eget hus tillsammans med den politiska ledningen, nu blir befordrad till en högre befattning fortsätter Sjödin.

– Vi moderater kommer att reservera oss mot detta vid nämndens sammanträde den 25 maj. Och det är olyckligt att den tänkta skoldirektören skall få en så dålig start i sitt uppdrag avslutar Sjödin.