Efter att ha tagit del av SVT: s Dokument Inifrån och dess program Könskriget bör Sundsvalls kommun stoppa bidragen till Kvinnogemenskapen och Tjejjouren Blå då de är representanter för ROKS här i Sundsvall. Detta säger idag Magnus Sjödin, moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Organisationen ROKS (Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) tvivelaktiga metoder, tillvägagångssätt och framförallt ideologi visades tydligt i Dokument Inifråns reportage den 15 maj. Frågan jag ställer mig är varför en sådan fascistoid organisation som ROKS får ta del av skattemedel för att själva förtrycka och vilseleda de kvinnor som uppsöker deras verksamhet säger Sjödin.

– Skulle man i programmet byta ut ordet man mot jude eller homosexuell skulle förmodligen ROKS bli dömda för hets mot folkgrupp. Jag har alltid trott att kvinnojourer hjälper behövande och utsatta kvinnor. Inte att det är en organisation som driver ett könskrig. För mig är det självklart att de kvinnor som är i behov av hjälp och skydd alltid skall få det. Men jag ställer inte upp att vi med Sundsvalls medborgares pengar ger stöd till denna fundamentalistiska organisation fortsätter Sjödin.

– Under 2004 gav kommunen 800 000 kronor och ska i år ge 850 000 kronor i bidrag till Kvinnogemenskapen och Tjejjouren Blå. Efter att ha sett programmet anser jag att kommunen bör stoppa bidragen till dessa organisationer till dess att de bevisar att de inte ställer upp på ROKS snedvrida människosyn och lämnar organisationen. Gör de inte det ser jag ingen anledning till att kommunen fortsätter med sitt stöd. Istället bör kommunen undersöka möjligheterna att tillsammans med t ex kyrkorna bedriva den verksamhet som i många fall behövs för utsatta kvinnor säger Sjödin.

– Tydligen är det så att feminismen i Sverige har gått för långt i vissa kretsar. Jag tror att alla, både män och kvinnor ställer upp på grundläggande jämställdhets värderingar som allas lika rätt, samma möjligheter till utbildning och lika lön för lika arbete osv. Men att som ROKS driva ett könskrig och sprida ett manshat och utpeka alla män som våldtäktsmän och kvinnomisshandlare tror jag inte gynnar någon avslutar Sjödin.