Debatten som uppstått kring Dokument Inifråns reportage ”Könskrig” på SVT är påtaglig runt om i Sverige. Det är bra för det är i grunden en väldigt viktig fråga som diskuteras. Nämligen hur vi på bästa sätt hjälper och tar hand om utsatta kvinnor och barn. Därför är det viktigt att kvinno-jouren och kommunledningen i Sundsvall tar denna fråga på allvar. Vi föreslår därför att kommunledningen bjuder in representanter från kvinnojouren till kommunfullmäktige för att offentligt redovisa sin verksamhet och svara på frågor från allmänhet och kommunpolitiker. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– En kvinna som har blivit utsatt för ett övergrepp och behöver skydd ska inte ens behöva tänka tanken att hon enbart ses som en pjäs och ytterligare en potentiell soldat som riskerar att sättas in i extremfeministernas ”könskrig”. Därför är det viktigt att även vi i Sundsvall på rätt sätt diskuterar denna fråga säger Sjödin.

– Syftet med kvinnojourerna är i grunden gott. Vi vet att deras insatser tyvärr behövs i dagens samhälle. Däremot så är det politikernas ansvar att säkerställa att skattemedel inte används på ett felaktigt sätt. För att kvinnorörelsen på sikt skall vara trovärdiga i sin i många fall goda kamp för ett jämställt samhälle måste alla de kvinnor som på ett lugnt, sakligt och resonerade sätt arbetar för jämställdhet våga ta den interna fighten inom kvinnorörelsen mot extremfeminismen fortsätter Sjödin.

– Vi ser nu runt om i Sverige att det händer saker i kommunerna när det gäller kvinnojourerna. I Skellefteå har t ex jouren lämnat ROKS och i Höganäs har kommunpolitikerna fryst bidragen till kvinnojourerna. För de utsatta kvinnorna och barnen finns det ingen annan väg än att kvinnojouren i Sundsvall lägger alla kort på bordet när det gäller ROKS inställning och deras medlemskap i organisationen. I denna fråga måste vi fokusera på kvinnojourernas framtid för att på bästa sätt se till att vi har en beredskap för att hjälpa utsatta kvinnor och barn säger Sjödin.

– Därför är det viktigt att kvinnojouren och kommunledningen i Sundsvall tar denna fråga på allvar. Vi föreslår därför att kommunledningen bjuder in representanter från kvinnojouren till kommunfullmäktige för att offentligt redovisa sin verksamhet och svara på frågor från allmänhet och kommunpolitiker. För oss moderater är det en självklarhet att kvinnojouren i Sundsvall tar avstånd från ROKS extrema inställning och människosyn för att behålla sin trovärdighet avslutar Sjödin.