Partisympatiundersökningen från SCB visar för första gången att ett riksdagsval i maj skulle ge den borgerliga alliansen majoritet. Alliansen skulle få mellan 49,2 och 51,6 procent medan regeringsunderlaget (s+v+mp) skulle få mellan 44,8 och 47,3 procent av rösterna – skillnaden är statistiskt säkerställd. Miljöpartiet är inte säkert över 4-procentspärren. Feministiskt initiativ ligger på ca 1,5 procent och Junilistan på knappt en procent. Män dominerar alliansen och kvinnor regeringsunderlaget skriver Statistiska Centralbyrån (SCB) i ett pressmeddelande.

SCB har nu genomfört den andra Partisympatiundersökningen sedan den borgerliga alliansen bildades. PSU genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 326 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 10,0 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,2 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 11,9 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Bortfallet i urvalet uppgår således till 25,1 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Om det varit val i maj 2005 skulle moderaterna få 27,7 ± 1,2 procent av rösterna. Jämfört med valet 2002 föreligger en statistiskt säkerställd ökning av väljarandelen på mellan 11,2 och 13,7 procentenheter. Statistiskt signifikanta nettovinster kan noteras från alla riksdagspartier. Från allianskollegorna har moderaterna netto vunnit sammanlagt ca 5,1 procent – ca 0,6 procent från centerpartiet, ca 2,1 procent från kristdemokraterna och ca 2,5 procent från folkpartiet. Från regeringsunderlaget är nettovinsterna något mindre eller ca 3,4 procent – ca 2,9 procent från socialdemokraterna, ca 0,3 procent från vänsterpartiet och ca 0,2 procent från miljöpartiet (procent av alla som uppgivit något parti man röstat på i valet 2002 och något parti man skulle rösta på i maj 2005).