Den senaste rapporten gällande förorenad mark på scenhustomten pekar på att detta är ett betydligt större problem än man tidigare trott. Då kostnaderna för detta skenar samtidigt som tidtabellen för scenhuset inte kan hållas anser jag att detta ärende måste upp på högsta politiska nivå. Som ett första steg anser jag att samtliga gruppledare träffas för överläggningar i detta ärende. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Vi moderater har tidigare i en motion begärt att hela projektet skall läggas på is och genomlysas. Detta krav aktualiseras i än högre grad nu när marken måste saneras från miljöfarliga ämnen samtidigt som kostnaden ökar. Jag hoppas att majoriteten inte sticker huvudet i sanden och blundar för verkligheten och låter prestige gå före ett ansvarsfullt ekonomiskt tänkande säger Sjödin.

– Då kostnaderna för detta skenar samtidigt som tidtabellen för scenhuset inte kan hållas anser jag att detta ärende måste upp på högsta politiska nivå för diskussion. Som ett första steg anser jag att samtliga gruppledare träffas för överläggningar i detta ärende. Då bör även representanter från Skanska och miljökontor vara närvarande fortsätter Sjödin.

– Majoriteten kan inte längre ducka för våra krav. Det är en anständighetsfråga när så här pass stora problem uppstår att ärendet offentligt diskuteras. Jag förutsätter att majoriteten nu inser detta och öppnar upp detta ärende till förnyad diskussion säger Sjödin.

– Som jag tolkar signalerna kommer detta projekt rinna ut i sanden. Frågan är nu bara hur liket skall begravas. Det vore därför klokt om man redan nu påbörjar en stilla begravning av detta och istället fokuserar på framtiden avslutar Sjödin.