Det är ett bra och väntat beslut att scenhuset stoppas. Detta är något som vi moderater hela ti-den krävt då vi märkt att kostnaderna och tidsplanen skenat iväg. Det vi ser är ett bevis på hur det går när politiker försöker ovanifrån trumma igenom ett beslut. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall

- Att nu socialdemokratin under galgen tvingas ta detta beslut kan vara ett bevis på att tidsplanen har förskjutits så pass mycket och valet närmar sig där en borlig seger är en garant för att scenhuset ändå skulle ha stoppas säger Sjödin.

- Om majoriteten lyssnat på oss moderater hade vi sparat stora summor åt skattebetalarna. Även om socialdemokraterna inte lyssnat på folket i denna fråga ser jag det ändå som en seger både för oss mo-derater som lett kampen mot scenhuset men framför allt är det en seger för sundsvalls medborgare avslutar Sjödin.