Moderaternas oppositionsråd i Sundsvall Magnus Sjödin startar blogg. Tanken med bloggen är att de som är intresserade av kommunpolitik i Sundsvall dagligen skall få ta del av Magnus tankegångar på ett lite mer personligt sätt. Bloggen hittar ni på följande adress: http://magnussjodin.blogspot.com/

– Jag vill utnyttja den moderna tekniken och tycker att bloggen är ett mycket bra sätt att kommentera dagsaktuella politiska frågor. Jag kommer att kommentera främst kommunpolitiken men även den rikspo-litiska delen av politiken säger Sjödin.

– Via bloggen kommer jag att även försöka tala om vad jag gör på dagarna, vilka frågor som behandlas i finansutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förhoppningsvis kommer väljarna att få en lite personligare bild av politiken och oss politiker fortsätter Sjödin.

– Jag vet inte om jag är först ut av Sundsvalls kommunpolitiker att starta en blogg, men jag är i alla fall bland de första. Förhoppningsvis inspirerar detta att många andra att följa efter då det är ett mycket intressant sätt att kommunicera med väljarna avslutar Sjödin.