Debatten om hur Birstaområdet ska utvecklas går vidare. Att nu kommunledningen tvekar om Östra Birstas expansion visar på bristerna i kommunens långsiktiga planering. Man kan inte med ena handen diskutera hur vi ska få ett bättre företagsklimat i kommunen medan den andra handen sätter käppar i hjulet för näringslivet. Det som saknas är ett tydligt politiskt ledarskap som kan ta det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och framtid. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Grundorsaken till denna diskussion är att kommunledningen med Christer Berglund (s) i spetsen inte har gjort förarbetet med översiktsplan mm på rätt sätt. Översiktsplanen är tänkt att visa på vilken inrikt-ning Sundsvalls kommun har för bebyggelseutveckling och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Den är även tänkt att bidra till att förenkla och effektivisera handläggningen, tvärtemot vad som nu sker säger Sjödin.

– Politiker och tjänstemän ska inte agera stoppklossar. All den energi som kommunen nu lägger ner på att försvåra etableringar ska istället läggas på att förbättra kommunens företagsklimat. Efterfrågan är stor på att få etablera sig i Birstaområdet och här ska kommunen på alla sätt hjälpa inte stjälpa. Det gäller att se möjligheterna som en expansion i området ger oss här i Sundsvall inte skapa hinder säger Sjödin.

– Birstaområdet är redan idag en stor magnet som drar till sig många köplystna människor till Sundsvalls området. Att inte ta vara på och utveckla den möjligheten är dumdristigt. Istället borde vi med kraft göra det möjligt för affärer och näringsidkare att etablera sig i området. Det ger pengar i omlopp, fler besökare till Sundsvall och fler arbetstillfällen för oss Sundsvallsbor säger Sjödin.

– Att fördröja expansionen i Östra Birsta tror jag äventyrar företagsetableringar i kommunen och då även arbetstillfällen. Politiker och tjänstemän har varken kompetens eller befogenhet att avgöra åt näringslivet var, när och hur företag ska etablera sig. Menar man från kommunen allvar med sitt tal om Sundsvall som företagarvänlig kommun måste man även när det kommer till skarpt läge visa vad man vill säger Sjödin.

– Sundsvall har nu chansen att på allvar ta på sig ledartröjan i Norrland när det gäller handel. Nu gäller det från politiskt håll att aktivt arbeta för det ska bli verklighet. Jag hoppas att kommunledningen tar sitt förnuft till fånga och tar vara på denna möjlighet avslutar Sjödin.