- Speglar Ringholms uttalanden en attityd som finns hos resten av regeringen? Vad mer sägs när han tror att ingen lyssnar? Vilken av åsikterna som han uttryckt de senaste 24 timmarna är det som gäller? Detta undrar Bertil Kjellberg, moderat riksdagsledamot från Västernorrland i samband med vice statsminister Bosse Ringholms uttalande om polisens effektivitet.

- Om det som Ringholm uttryckte när han inte trodde någon lyssnade är hans åsikt så är han inte ensam då Svenskt kvalitetsindex visar att medborgarna har lågt förtroende för polisens möjligheter att lösa brott och att de anser att tillgängligheten till polisen är dålig. - Jag undrar varför inte Ringholm och regeringen som innehaft makten i mer än 10 år gjort någonting för att förändra och få en motiverad polis. Istället har de bara stått bredvid och tittat på. Inte speciellt ansvarsfullt.