Självklart ska skolan vara avgiftsfri men vi ser nu konsekvensen av hur lagar och regler som är tänkta att skydda några få individer istället leder till att den stora massan blir lidande. Logiskt ska man göra tvärtom, se till att den stora massan får det den behöver och hitta resurser och lösningar så att även de som inte ha råd kan delta i skolaktiviteter fullt ut. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Vi ser nu konsekvensen av hur lagar och regler som är tänkta att skydda några få individer istället leder till att den stora massan blir lidande. Logiskt ska man göra tvärtom, se till att den stora massan får det den behöver och hitta resurser och lösningar så att även de som inte ha råd kan delta i skolaktiviteter fullt ut.

Självklart ska det alltid finnas högkvalitativa alternativ där inga avgifter tas att välja mellan för föräldrarna och det finns det säkert redan idag säger Sjödin – Studieresor och internationella utbyten är mycket viktiga för att skapa förståelse för andra kulturer, and-ra värderingar mm, kort sagt vidga sina vyer.

Jag har svårt att se att det bästa för elevernas utveckling ska vara att det bara under skoltiden vistas på egna skolgården eller i närområdet. Är det några elever som inte har möjlighet att delta i detta av ekonomiska skäl får vi hitta andra lösningar för att möjliggöra deras medverkan fortsätter Sjödin.

– Det är av stor vikt att eleverna i skolan har något att se fram emot för att orka med resten av skolåret, oavsett om det gäller skid-, klass-, studieresor eller internationella utbyten. Därför vore det bättre att uppmuntra skolorna, eleverna och föräldrarna att själva få lösa situationen på det sätt som bäst passar dem. Självklart ställer alla upp på principen att undervisningen ska vara avgiftsfri, men det får inte gå till överdrift avslutar Sjödin.