Vid dagens kommunstyrelsesammanträde kommer bl a delårsrapporten för kommunen per 2005-08-31 upp till diskussion. Totalt sett går kommunens ekonomi ganska bra men det finns fortfarande orosmoln på himlen. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på minus 9,9 miljoner kr. När man läser förklaringen i handlingarna till det befarade underskottet visar det sig att det till stor del beror på oförmåga att ta beslut om besparingar. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Jag anser att det är en stor politisk slapphet att inte kunna planera och fullfölja nödvändiga besparingar. Fortfarande saknas det beslut om hur besparingar skall göras vilket är anmärkningsvärt. Vilka signaler sänder det till andra nämnder om man arbetar på detta sätt säger Sjödin.

– Man kan inte bara säga att man ska sparar man måste också visa det i handling. Att majoriteten i nämnden sedan gömmer sig bakom att de har ett eget kapital att ta av håller inte. Det kan inte vara meningen att nämnder ska kunna använda stora delar av upparbetat eget kapital till finansiera sina ekonomiska tillkortakommanden fortsätter Sjödin.

– Kontentan av nämndes agerande med att använda det egna kapitalet på detta lättvindiga sätt blir att man i framtiden inte kan göra nödvändiga kvalitetshöjande investeringar. Med tanke på nämndes verksamhet kommer det naturligtvis att drabba barn- och ungdomsverksamheten, vilket är mycket olyckligt säger Sjödin.

– Man kan inte låta bli att fundera över om Margareta Johansson som är på väg att efter valet sluta med kommunpolitiken redan mentalt lämnat sitt uppdrag då hon tydligen inte tar ekonomin på allvar avslutar Sjödin.