Vid dagens finansutskott kommer frågan om ägardirektiven för de kommunala bolagen upp för behandling. I förslaget från kommunstyrelsekontoret gällande Sundsvall Energi föreslås att avkastningskravet kraftigt ska öka från dagens nivå på 8 % till 15- 20 %. Detta förslag är helt orimligt och innebär på sikt att Sundsvalls fjärrvärmekunder riskerar att pungslås av sin egen kommun. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall inför finansutskottets sammanträde.

– Som jag tolkar det har man från kommunstyrelsekontoret räknat baklänges för att komma fram till det föreslagna avkastningskravet. Detta för att täcka underskott och förluster från andra bolag. Det kan inte vara meningen med våra kommunala bolag att deras kunder ska få dra ett större lass med högre och högre avgifter som följd säger Sjödin.

– Kommunens strävan är att via utbyggnaden av fjärrvärmen erbjuda Sundsvallsborna ett miljövänligt och ekonomiskt bra uppvärmningsalternativ. Vi vet också att intresset från villaägare är stort för detta och många ansluter sig till fjärrvärmenätet fortsätter Sjödin.

– Går detta förslag igenom och bolaget i framtiden på grund av orimliga avkastningskrav tvingas chockhöja fjärrvärmetaxan anser jag att kommunen har lurat väldigt många människor att ansluta sig till fjärrvärmen. Kommunen har via Sundsvall Energi gått ut med löften till sina kunder att priset ska ligga stabilt. Detta löfte kan man inte svika bara för att man behöver extrainkomster säger Sjödin.

– Dessutom rimmar förslaget illa då man i verksamhetsdirektiven för Sundsvall Energi skriver att bolaget ska medverka till att utveckla kommunen som attraktiv för näringsliv och boende. Jag ställer mig frågan om kraftigt höjda fjärrvärmetaxor bidrar till detta avslutar Sjödin.