Förra veckan presenterades en konsultrapport som granskat sommarens skandaler inom hem-tjänsten. Den påvisade att personalen i de aktuella fallen gjort fel men att detta till stora delar beror på att det finns brister inom organisationen. Ansvaret för det ligger helt på ledningen, och då går varken politiker eller tjänstemän fria. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Denna rapport borde få Martin Johansson att skämmas och be personal och anhöriga om ursäkt. Som jag ser det visar rapporten att han har ett stort ansvar i hela denna händelsekedja som ansvarig politiker. Dessutom hukade i somras då han la hela ansvaret på personalen och det är i mina ögon att göra det väl-digt lätt för sig säger Sjödin.

– Visst personalen har gjort fel men då de saknar ett tydligt ledarskap, tydliga gemensamma riktlinjer sam-tidigt som man av ekonomiska skäl sparar på personal ger man inte rätt verktyg för de anställda att arbeta med fortsätter Sjödin. – Jag anser att bakgrunden till hela denna tragedi ligger långt tillbaks i tiden. Allt detta började med den stora omorganisationen som innebar att man tog bort distriktsindelningen inom socialtjänsten. Detta har enligt min mening skapat allt för stora avstånd mellan personalen ute på fältet och berörda chefer. Att man till detta tog bort gruppledarna inom hemtjänsten gjorde inte situationen bättre fortsätter Sjödin.

– Det är tydligt att det krävs mer resurser inom denna sektor något som vi moderater insett. Men tyvärr möts vi av en röd mur av politiker som inte ser detta behov. Besparingarna har gjort att man nu är och gnager på benen och då blir det människor som är beroende av hjälp som hamnar i kläm säger Sjödin.

– Enligt mig råder det ingen tvekan om att det är fler än bara den uppsagda personalen som borde känna skuld. Tyvärr är det väl så att ju högre upp i hierarkin man kommer ju lättare är det att gömma sig bakom andra och flytta ansvarsbördan neråt. När människor som är i behov av samhällets hjälp och stöd råkar så pass illa ut som i dessa händelser vore det klädsamt om den högst ansvarige politikern som ligger bakom alla beslut i nämnden visade sig betydligt mer ödmjuk än vad fallet var i somras avslutar Sjödin.