Sedan en tid har det stått klart att Skattemyndigheten tolkat en nyligen avgiven Regeringsrätts-dom på det sättet att momsuttaget för uthyrning av lokal till idrottsverksamhet ska höjas från 6 till 25 %. Blir detta verklighet är det ett ekonomiskt dråpslag för idrottsrörelsen och de som blir lidande är barn och ungdomar. Detta är ett horribelt synsätt som inte får bli verklighet. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Idrotten är en mycket viktig del av samhället där ideella krafter dagligen gör ett kanonjobb för framför-allt våra barn och ungdomar. Speciellt i dessa tider när vi vet att barn och unga rör sig allt mindre har id-rotten en mycket viktig funktion att fylla för folkhälsan. Blir detta förslag verklighet tror jag att samhället kommer att få betala dyrt för det längre fram om idrottsklubbarna tvingas minska sin verksamhet säger Sjödin.

– Som jag har förstått det är det dessutom tänkt att den nya momsnivån skall gälla från årsskiftet. Att ha så kort framförhållning visar bara på att man på vissa håll i samhället inte alls har förstått vilken verklighet idrottsklubbarna lever i. De flesta idrottsklubbar har säkert redan påbörjat planeringen inför nästa års verksamhet och jag är övertygad om att denna ökade kostnad för hyror inte är med i beräkningen. Det som kommer att hända är att man tvingas skära någonstans och då drabbas framförallt de unga idrottsutövarna fortsätter Sjödin.

– Vill vi ha ett rikt och levande idrottsliv måste man från samhällets sida ha en total samsyn på vad idrotten betyder. Man kan inte ge ekonomiska bidrag med ena handen samtidigt som den andra handen tar tillbaka det givna. I denna fråga måste vi alla som värnar idrotten stå upp för detta och på alla sätt se till att detta förslag inte blir verklighet avslutar Sjödin.