Den stora frågan är vad som händer om Sundsvall Energi i framtiden inte av olika anledningar klarar av att leverera de resultat som de gjort de senaste åren. Vad händer då? Vi ser det som en mycket stor risk att bolaget då tvingas höja exempelvis fjärrvärmetaxan för att kunna uppfylla de krav vi ställt på bolaget. Detta sänder fel signaler ut mot allmänheten säger Mikael Gäfvert, m, i samband med kommunens höjda avkastningskrav på fjärrvärmen.

Tidigt i utbyggnaden av fjärrvärmenätet var målet att erbjuda ett miljövänligt och billigt uppvärmningsalternativ. Med den inriktningen ville kommunen attrahera Sundsvalls villaägare att byta till det nya fjärrvärmenätet. Idag vet vi också att satsningen har varit lyckad och många villaägare har bytt till fjärrvärme och att många står i kö för att ansluta sig till detta. Kommunen har dessutom via Sundsvall Energi gått ut med löften till sina kunder att priset för fjärrvärmen ska ligga stabilt. Detta riskeras om vi ställer allt för höga avkastningskrav på bolaget. Att som ägare ställa avkastningskrav på upp till 15% måste med dagens ränteläge anses som ocker och det är otroligt att socialdemokraterna med vänstern agerar amerikanska superkapitalister i Sundsvall avslutar Mikael Gäfvert, m.