Närpolisens vara eller inte vara i Njurunda debatteras flitigt i media. De boende i Njurunda är med all rätt oroliga för polisens framtid i området. Som jag ser det är närpolisen en mycket viktig del i hela samhällsuppbyggnaden och fyller en stor funktion för tryggheten hos medborgarna. Jag tror att man gör ett tankefel om man hela tiden centraliserar och ökar avståndet till människorna. I stället borde man kanske göra tvärtom och förstärka hela närpolisorganisationen liksom andra delar av samhällsservicen. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Om förslaget att minska polisverksamheten i Närpolisområde Syd blir verklighet som gör att man cent-ralt får en större organisation är jag mycket tveksam till om man i slutändan vinner något på detta. Gene-rellt sett tror jag det är bättre med fler små lokala enheter än en stor centralt. Med lokala mindre enheter vinner man effektivitet, lokalkännedom samtidigt som servicen till medborgarna blir bättre säger Sjödin.

– I mitt tycke bör man som politiker se samhället som en helhet och börja med att diskutera vad som är bäst ur ett medborgarperspektiv innan man på olika nivåer i samhället gör organisationsförändringar. Till exempel gjordes ett stort fel när man inom socialförvaltningen tog bort distrikten och därmed försvårade det samarbete som är nödvändig mellan skola, sociala och polis på lokalplanet fortsätter Sjödin.

– Jag är övertygad om att närpolisen är en mycket viktig del i hela samhällsuppbyggnaden och fyller en stor funktion för tryggheten hos medborgarna. Jag tror att man gör ett tankefel om man hela tiden centraliserar och ökar avståndet till människorna. I stället borde man kanske göra tvärtom och förstärka hela närpolisorganisationen. En lokal förstärkning av annan samhällsservice tror jag också måste till för att möta människors behov och förväntningar av trygghet, service och möjlighet att påverka säger Sjödin.

– Frågan om närpolisen i Njurunda är egentligen betydligt större än ”bara” för Njurunda. Det är dags att vi börjar diskutera hur vi vill att samhället i framtiden ska se ut. I mitt tycke blir allt för ofta de ”icke centrala” delarna av kommunen styvmoderligt behandlade. Detta kan vi se när det diskuteras skolnedläggningar, vägunderhåll och närhet till samhällsservice avslutar Sjödin.