Tydligen har Sundsvalls kommun överlåtit rättigheterna för namnet på Idrottsparken till Gif Sundsvall som i sin tur sålt namnet till Norrporten för en okänd summa. Jag har inga synpunkter på namnbytet som sådant eller att Gif Sundsvall sålt rättigheterna men frågan är var den politiska förankringen finns i detta ärende. Vem eller vilka har tagit detta beslut? Detta säger idag Magnus Sjödin, oppositionsråd för moderaterna.

– Enligt den information som jag har fått har detta ärende inte varit uppe till politiskt beslut i någon nämnd vilket naturligtvis borde ha skett så att ärendet kunnat handläggas i vanlig ordning. Då det gäller en kommunalägd anläggning bör beslut gällande namnbyten tas upp för politisk behandling så att medborgarna får en chans att säga sitt säger Sjödin.

– Jag har personligen inga synpunkter på namnbytet som sådant eller att Gif Sundsvall sålt rättigheterna men sättet som det görs på smakar illa. Det ska inte vara så att kommunen gynnar en enskild klubb och genar över den politiska beslutsgången säger Sjödin.

– En annan fråga som är viktig är varför kommunen bara låter en klubb får ta del av sponsorpengarna. Mig veterligen finns det flera klubbar som nyttjar Idrottsparken för sin verksamhet t.ex. Sundsvalls dam-fotbolls förening som också spelar i näst högsta serien avslutar Sjödin.