Enligt lagen har kommunerna ansvaret för att snöröjning och halkbekämpning sker. Enligt samma lag har kommunerna i vissa fall rätt att lägga ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor på fastighetsägarna något som Sundsvalls kommun gjort. Då det enligt min uppfattning inte fungerar tillfredsställande och många människor upplever att det är problematiskt att ta sig fram på grund av snö och halka bör kommunen ta sitt ansvar i denna fråga och se över sina rutiner. Detta säger idag Magnus Sjödin moderat oppositionsråd i Sundsvall.

– Allt fler ställer sig frågan vad man får för sina skattepengar och frågan är berättigad. Som jag ser det är gatuunderhåll, snö-och halkbekämpning ett synligt kvitto på hur det står till i ett samhälle eller i detta fall en kommun. Då det enligt min uppfattning nu inte fungerar tillfredsställande och många människor upplever att det är problematiskt att ta sig fram på grund av snö och halka bör kommunen ta sitt ansvar i denna fråga och se över sina rutiner säger Sjödin.

– Vi vill ha en levande stadskärna och då bör kommunen medverka till att det även är så vintertid. I sten-staden kan det inte vara någon omöjlighet att tillsammans med fastighetsägarna lösa problemet om bara viljan finns. Här har kommunen ett stort ansvar för att ta initiativ till detta fortsätter Sjödin.

– Om man från kommunens sida lägger ut ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på fastighetsägarna borde kommunen kunna ställa upp med att se till att villaägare och bostadsrättsföreningar i alla fall får fri tillgång till sand så att de kan sköta halkbekämpningen. Detta sker i andra kommuner med stor framgång säger Sjödin.

– Nu är ju snart vintern slut för denna gång men rutinerna behöver helt klart ses över inför nästa säsong. Sundsvall är en norrlandskommun där vi har snö och is under en stor del av året. Självklart ska man kunna ta sig fram tryggt och säkert även under vintermånaderna avslutar Sjödin.