Allt oftare kan vi läsa i media att tamdjur blivit attackerade av rovdjur t ex varg. Senaste exemplet kunde vi läsa om igår då en hund dödats under jakt i närheten av Erikslund i Ånge kommun. Att speciellt vargens ökade utbredning på allt fler ställen börjar bli ett problem är lätt att se och detta måste makthavarna i Stockholm inse. Detta säger idag Magnus Sjödin (m) oppositionsråd i Sundsvall.

– För mig är det självklart att ägare till tamdjur måste få skydda sina djur mot rovdjursangrepp även utan-för hägn och innan ett angrepp har startat, men så är det inte i dag och så blir det inte heller med den ändrade Jaktförordningen säger Sjödin

– I Finland har tamdjursägare den rätt som vi moderater vill införa i Sverige. Det har visat sig fungera bra och den misstänksamhet som socialdemokraterna i Sverige riktar mot tamdjursägare finns inte i Finland – där bygger det på förtroende fortsätter Sjödin 

– Jag anser att socialdemokraterna utformar jaktpolitiken utan att lyssna på de människor som drabbas av ett stort lidande när deras djur lemlästas och dödas av rovdjur. Skyddet för tamdjur borde utgå från de berörda människorna, inte från skrivborden i regeringskansliet säger Sjödin.

– De som företräder att varg ska få finnas i stort sett helt fritt är ofta personer som bor långt ifrån miljöerna där varg finns. Förutsättningen för att vargar och rovdjur ska kunna finnas i Sverige är att det finns lokal acceptans för djuren där de finns. I dag finns det skäl att ifrågasätta om så är fallet. Allt fler drabbas av angrepp från varg och rovdjur och många människor i vargrika områden känner en växande oro. Vi moderater tar denna oro på allvar och har därför öppnat för en ny rovdjurspolitik som visar hur vi mode-rater vill möta denna utveckling fortsätter Sjödin.

– Till exempel anser vi att det ska göras möjligt att bedriva reglerad licensjakt eller avlysningsjakt på varg. Naturvårdsverket bör därför ges möjlighet till skyddsjakt av avlysningskaraktär. En sådan begränsad licensjakt bör tillåtas i områden med stark koncentration av varg avslutar Sjödin.