- Det är en nationell katastrof att vart tionde barn lämnar grundskolan utan kunskaper i matematik, svenska och engelska. Vilken framtid väntar dem? Det säger den moderata fullmäktigeledamoten Mikael Gäfvert(m) med anledning av Skolverkets preliminära statistik som i dag presenterades.

- Skolans åtgärder går i alldeles för hög grad åt till att reparare istället för att lära ut och stimulera. Gymnasieskolan försöker kompensera för grundskolans brister och Komvux lappar och lagar det som brustit i gymnasieskolan. Situtationen är en logisk konsekvens av Östros relativiserande av skolans uppgift som kunskapsförmedlande. - Östros måste ta sitt uppdrag på allvar och ändra inställning till skolan och dess uppgift. Alla elever i grundskolan ska få rätt till undervisning som leder till behörighet till gymnasiet. Allt annat är oacceptabelt enligt Mikael Gäfvert(m).