Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet larmade om att allt för många lärare saknar eller har fel utbildning. På Sundsvalls gymnasium är det över 10 % av lärarna som endast har grundskole-kompetens. Detta är makalöst då (s) talar om hög kvalitet och en omfattande satsning på fler vuxna i skolan. Detta säger idag Mikael Gäfvert moderat kommunfullmäktige i Sundsvall.

– Varför talar socialdemokraterna om fler vuxna i skolan och inte om lärarkompetens när över 10 % av lärarna på Sundsvalls gymnasium endast har grundskolekompetens? Varför förnekar socialdemokraterna elevernas rättigheter till en bra gymnasieutbildning frågar sig Mikael Gäfvert (m). – Om skolan skall kunna erbjuda en relevant utbildning måste socialdemokraterna inse att deras skolpolitik har misslyckats. Vi vet att allt för många elever lämnar gymnasieskolan utan tillräckliga kunskaper. Naturligtvis så kan denna situation kopplas till denna fråga fortsätter Gäfvert. – Det är också med förväntan jag ser fram emot hur socialdemokraterna i Sundsvall kommer att agera i den lokala skolpolitiken. Kommer de att ställa sig bakom många av moderaternas förbättringsförslag för skolan i Sundsvall avslutar Gäfvert.