- Socialdemokraterna i Malmö bekräftar - med förslaget att under fem år stoppa invandrare utan försörjning att bosätta sig i Malmö - regeringens misslyckande i invandrings- och integrationspolitiken. Långa inhumana handläggningstider, höga samhällskostnader, utslagna människor och uppfostran till passivitet är den socialdemokratiska politikens signatur.
- Vi moderater kräver bland annat: - handlingskraft och följsamhet till den faktiska riksdagsmajoriteten från regeringen istället för förhalningstaktik och passivitet, - en effektivare, snabbare och rättsäkrare asylprocess som därmed blir humanare, - större öppenhet och frihet för invandring till arbete och företagande - inte bidrag, - ett statligt ansvar för finansiering av flyktingmottagandet. - För att förslagen skall bli verklighet krävs samarbete och en regeringsduglig majoritet. Hoppas att Socialdemokraterna i Sundsvall aldrig för fram en liknande idé avslutar Mikael Gäfvert.