"Storebror ser dig” är ett begrepp de flesta känner till, men ingen vill veta av. Nu har det ändrats i Sundsvall – storebror har fått ett ansikte!! Alkoholenheten i Sundsvalls kommun har ansökt om rätt att sätta upp kameror inne på stadens krogar och fotografera gästerna.

”-När jag lyssnade på de lokala nyheterna i fredags var jag övertygad att jag hade hört fel. Det kunde bara inte vara möjligt att ett kommunalt organ begärde att få sätta upp kameror inne på Sundsvalls krogar!

Vi berömmer oss om att bo i ett fritt och öppet samhälle men var har den personliga integriteten tagit vägen? Vem skall bestämma vilka restauranger som skall övervakas och var kamerorna skall placeras? Inne på toaletterna också?” säger Åsa Möller och fortsätter, ”själklart ska ordningen och serveringstillstånden på stadens krogar kontrolleras men man får inte begå integritetskränkande övergrepp. Uttrycket:” Ändamålet helgar medlen” är något vi (förhoppningsvis) alla tar avstånd från.

Det är allas vår plikt att värna demokratin och aldrig acceptera de små stegens tyranni. Vad som också är skrämmande är att ingen mer än krogägarna har reagerat – var finns politikerna och media. Jag kommer personligen att utöva min demokratiska rätt att ställa frågor vid allmänhetens frågestund vid måndagens kommunfullmäktige. Jag vill veta om socialnämndens ordförande och något av dess utskott står bakom begäran.” avslutar Åsa Möller.