Sundsvalls kommun har en ekonomi i gungning. Moderaterna har gång på gång krävt kraftful-la åtgärder. Det är då med stigande förvåning och en viss fasa inför framtiden man läser att kommunstyrelsens ordförande Ewa Back ”inte vet hur jag ska tolka det som händer” och socialdemokraternas gruppledare Margareta Johansson vill bygga en ny teater. ”Kostnadsökningen skulle bara bli 2,2 miljoner om året” skriver Margareta Johansson och glömmer de ökade kost-naderna för verksamheten i huset. ”Det är snudd på skandal när de två ledande socialdemokraterna inte tycks ta det ekonomiska läget på allvar och framförallt inte tycks ta något som helst ansvar för det uppkomna läget” säger Åsa Möller moderat oppositionsråd och fortsätter:

”Moderaterna har under flera år kommit med förslag till förändringar och besparingar för att kunna upprätthålla en god kvalitet inom omsorg och skola, det är våra prioriteringar. Socialdemokraterna har konsekvent avvisat dem. Nu är läget så allvarligt att vi föreslagit att kommunstyrelsen ska ta över so-cialnämndens ansvar för att med hjälp utifrån kunna komma tillrätta med problemen. Detta har avvi-sats av majoriteten. Ibland skyller man på staten - lagen om särskilt stöd som ger handikappade rätt till bl.a. ledsagare - friskolereformen som ger elever och föräldrar rätt att fritt välja skola. Nu verkar det som om man inte ens har råd att renovera och underhålla nergångna skolor. Istället för att ta sitt ansvar för en politik som drabbar de svaga och med dålig kontroll - vem minns inte de svarta lönerna - ber man allmänheten om hjälp samtidigt som man planerar för ett 120 miljo-ners bygge. Nu är måttet rågat! Tyvärr kan vi inte begära misstroendevotum och nyval i kommunerna” avslutar Åsa Möller och tillägger ”Sundsvallsborna är värda bättre”