Det kommunala bostadsbolaget Mitthem skall bygga hyresrätter i Inre hamnen, det är bra att detta område utvecklas. Tyvärr är detta också ytterligare ett bevis på en inriktning av allmännyttan som måste diskuteras. Jag frågar mig för vilka finns Mitthem säger Magnus Sjödin, ers. Kommunstyrelsen i Sundsvall.

- Att Inre hamnen utvecklas är bra men det smakar illa att kommunens bostadsbolag - med socialdemokraternas goda minne - är med och segregerar boendet i kommunen. Det är ingen bra inriktning att kommunens bostadsbolag frångår meningen med allmännyttans idé och enbart inriktar sig på de välbärgade i samhället säger Sjödin.

– Under flera år har Mitthem gjort sig av med lägenheter i mindre populära områden som Sundsbruk, Matfors, Njurunda och mer inriktad sig på de centrala delarna av stan. När man nu i media kan läsa om vilka hyror det kommer att bli i Inre hamnen svindlar tanken. Inte kommer en undersköterska som arbetar inom äldreomsorgen att ha råd att bo där säger Sjödin.

- Jag vänder mig inte emot Mitthems ledning och styrelse som för bolaget gjort ett bra arbete. Men jag anser att politikerna i fullmäktige som representanter för medborgarna borde tänka till för vem eller vilka Mitthem finns till för. Jag misstänker att majoriteten frångår sina ideal bara för att Mitthem är en bra mjölkko som skall hjälpa till att stödja kommunens urusla ekonomi. Tyvärr har regeringen mer eller mindre gjort det omöjligt för kommunerna att sälja sina bostadsbolag vilket annars vore det enda rätta när nu Mitthem är som vilket annat bostadsbolag som helst säger Sjödin.

– Fredd Sandberg (s) är nöjd när han i media kan presentera de nya planerna för inre hamnen. Men min fråga är när gjorde Mitthem senast en satsning på billigare boenden. Det måste gå att på olika sätt producera billigare lägenheter som människor med mindre inkomster har råd att bo i avslutar Sjödin.