- Det är orimligt att enskilda medborgare som fått beslut om hjälp från det offentliga inte får besluten verkställda säger Mikael Gäfvert, ordförande i Sundsvalls kommunrevision, med anledning av den sjuke Kalle. Redan på onsdag kommer revisionen att träffa socialförvaltningen enligt Mikael Gäfvert. - Om förtroendet för de offentliga myndigheterna inte skall undergrävas får inte beslut falla mellan stolarna som det i Kalle-fallet. Samarbetet mellan socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret måste fungera, speciellt i frågor som rör enskilda som får beslut om stöd fortsätter Mikael Gäfvert. Redan i fredags beordrade revisionens ordförande, Mikael Gäfvert, ett utredningsuppdrag för att få svar på hur Kalle-frågan hanterats inom de kommunala förvaltningarna. En rapport kommer tidigast att presenteras i augusti/september.