Den moderata kommungruppen har vid gruppmöte diskuterat den aktuella frågan om nytt teaterhus. En enig grupp uttalade att det med nuvarande pressade ekonomi vore ansvarslöst att satsa de stora summor som detta medför säger Åsa Möller moderaternas oppositionsråd i Sundsvall.

- Det är inte bara ökade hyreskostnader för den nya byggnaden som tillkommer utan detta medför även utökad verksamhet som också kostar pengar säger Möller. - Jag tror inte det finns någon som inte skulle uppskatta en ny teater, men som politiker måste vi ta ansvar att klara för kommunens kärnverksamheter, vård skola och omsorg. Vi anser därför att det vore ansvarslöst att göra denna investering nu fortsätter Möller.
- Vi kan inte som socialdemokraterna blunda för verkligheten avslutar Åsa Möller