KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer sammanställt nyckeltal och verksamhetsmått över kommunens verksamhet. Exempel på områden som jämförs är intäkter i form av skatter och generella stadsbidrag, verksamhetens nettokostnad samt hur denna fördelas på olika verksamhetsområden och utveckling av personalkostnader säger kommunrevisionens ordförande, Mikael Gäfvert (m). KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer sammanställt nyckeltal och verksamhetsmått över kommunens verksamhet. Sundsvalls kommun jämförs med en referensgrupp bestående av Umeå, Gävle, Linköping, Jönköping, Örebro, Borås, Halmstad, Eskilstuna och Luleå kommuner samt med motsvarande uppgifter för kommunerna i Västernorrlands län och för riket som helhet. Exempel på områden som jämförs är intäkter i form av skatter och generella stadsbidrag, verksamhetens nettokostnad samt hur denna fördelas på olika verksamhetsområden och utveckling av personalkostnader påpekar, Mikael Gäfvert (m).