Höjningarna av elskatterna både för hushållen och industrins slår hårt mot vårt län. Detta säger idag den moderate riksdagsledamoten Bertil Kjellberg när han tagit del av regeringens budget.

– I vårt län har vi tung och elintensiv industri som är mycket viktig för Sverige. Med denna budget får den ännu sämre förutsättningar att klara den internationella konkurensen säger Kjellberg. – Höjningen av dieselskatten med 10 öre/liter försvårar också utvecklingen av landsbygden.

Varje skattehöjning kan tyckas små men sammantaget försämras levnadsvillkoren för oss norrlänningar fortsätter Kjellberg. – Som norrländsk representant i riksdagen är det också med stor oro jag ser hur de viktiga satsningarna på infrastrukturen uteblir. Bara i Sundsvall innebär detta med all sannolikhet att E4 syd och järnvägen genom centrum inte blir av eller senareläggs fortsätter Kjellberg. – Glädjande är dock att regeringen inser behovet av tillväxt för klara välfärden, men skall detta bli verklighet måste regeringen överge samarbetet med v och mp. Deras krav på t ex friår och arbetstidsförkortning gynnar inte tillväxten och därmed hotas välfärden avslutar Kjellberg.