Regeringen (s) har lockat ned Sundsvalls kommun i en fångstgrop För drygt 100 år sedan fanns fångstgropar i Sverige. I en del fall lockades djuren ned i fångstgroparna med lockbete. Den svenska regeringen (s) lockar kommuner och landsting i fällor med statsbidrag. Maxtaxan inom barnomsorgen är ett exempel, säger Bertil Lindström, kommunfullmäktig (m) i Sundsvall.

Regeringen och riksdagsmajoriteten fattade beslut om att kommuner, som införde maxtaxa inom barnomsorgen skulle få väl tilltagna statliga anslag. Ingen kommun ansåg sig kunna motstå erbjudandet, trots att det handlade om att "budgetförsvagande anslag", dvs. ett anslag som förutsatte att även kommunerna sköt till egna medel för att finansiera nyordningen. För Sundsvalls kommun kommer maxtaxan ensam att innebära en budgetförsvagning på 9 Mkr år 2003.

"Oavsett om man tycker nyordningen är bra i sig eller inte, har kommunen inte råd med den, när det är svårt att hålla budgetbalans med anständig socialtjänst och anständig kvalitet inom skolan", säger Lindström. "Det är orimligt att fysiksalarnas utrustning inte skall kunna användas eller att det skall läcka gasol i kemisalarna, därför att kommunen saknar pengar. Det är oanständigt att den personal, som vårdar våra äldre skall behöva känna att de inte hinner ge vårdtagarna rimlig omsorg, när kommunen samtidigt satsar på en nyordning, som åtminstone borde ligga betydligt längre ned på prioriteringslistan", fortsätter Lindström.

"Den socialdemokratiska majoriteten fördelar sparbeting enligt osthyvelsprincipen. Underhåll av gator eftersätts på sådant sätt att det kommer att bli mycket dyrt att reparera skador om några år. Miljökontoret tvingas prioritera bort uppgifter, som de skall sköta enligt lag.", säger Lindström. "När skolan får problem att hålla sin budget, skyller socialdemokraterna på friskolorna", fortsätter Lindström. "Det är nu helt nödvändigt att ordentligt gå igenom, vad som skall vara kommunens uppgifter. Föräldrar som bara köpa allting som bortskämda barn pekar på får dålig ekonomi. Kommuner som följer motsvarande princip, hamnar i ekonomisk kris.

" På måndag den 29 september svarar Eva Back (s) på en interpellation från Bertil Lindström (m), där bristande underhåll av laborationssalar i Vibackeskolan ställs mot maxtaxan inom barnomsorgen. I svaret hävdar Eva Back att skolornas underhåll och maxtaxan inom barnomsorgen löper i varsitt spår utan inbördes orsakssamband. "Ju mer man binder upp kommunens pengar för att svara mot den socialdemokratiska regeringens infall, desto mindre blir över för att sköta kommunens huvuduppgifter på ett anständigt sätt", svarar Lindström. "Regeringen (s) missköter sitt uppdrag att styra landet. Dess "ledarskap" går ut på att leda kommunerna in på ekonomiska äventyrligheter, som det saknas utrymme för. Lagen om god ekonomiska hushållning och budgetbalans har blivit ett eftertyckligt slag i luften med det faktiska "ledarskap" som den socialdemokratiska regeringen demonstrerar", avslutar Lindström.