Utnyttja lärarresurserna bättre. Av 45,5 timmars arbetsvecka undervisar lärarna endast 18 timmar i den kommunala grundskolan. Även om man tar bort lärarnas förtroendetid på på 10,5 timmar så är resursutnyttjandet lågt, det säger Mikael Gäfvert (m), ordförande i kommunrevisionen. Det kan konstateras att det inte sker någon systematisk uppföljning från nämndens sida av hur tidsanvändningen ser ut vad gäller lärarnas insatser. Tidigare lokalt avtal om skolutveckling bland annat innefattande frågor om arbetstid har upphört, och inte ersatts av någon ny överenskommelse. Stödet till rektorerna och skolenheterna behöver, enligt revisionens mening, stärkas genom bättre gemensamma verktyg för planering, beslut och uppföljning av tidsanvändning fortsätter Mikael Gäfvert. Lärarnas tid i undervisning med elever över tid har inte förändrats i någon större utsträckning men andra uppgifter har tillkommit och vuxit. Revisionen har bl a rekommenderat att nämnden följer upp och utvärderar den använda tiden i skolan och skapar utrymme för att pröva olika arbetstidslösningar avslutar Gäfvert.