Exempel på områden som jämförs är intäkter i form av skatter och generella stadsbidrag, verksamhetens nettokostnad samt hur denna fördelas på olika verksamhetsområden och utveckling av personalkostnader, säger kommunrevisionens ordförande Mikael Gäfvert(m). Revisionen har bland annat tittat på jämförbara kommuner som Umeå, Linköping, Gävle och Halmstad. Av underlaget går det att utläsa att Sundsvall skulle kunna mycket bättre till skattebetalarnas gagn. Revisionens uppgift är att kontrollera så att skattebetalarna får ut maximalt av de beslut som fullmäktige tar, avslutar Mikael Gäfvert(m).